กำลังโหลด...
Home เข้าสู่ระบบ ลงทะเบียน

 

 

  1. สินค้าที่จำหน่ายโดย Plaza.co.th ทุกชิ้นเป็นสินค้าที่มีการรับประกันคุณภาพจากผู้ผลิต และ/หรือผู้จัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการแล้วแต่กรณี ในกรณีที่สินค้าชำรุดบกพร่องอันเนื่องมาจากความไม่สมบูรณ์ในการผลิต  ท่านสามารถติดต่อศูนย์บริการของผู้ผลิตนั้นๆ ได้โดยตรง หรือสามารถฝากเคลม หรือ ส่งซ่อมผ่าน Plaza.co.th ทั้งนี้ตามเงื่อนไขในใบรับประกันเป็นสำคัญ


  2. โดยปกติการส่งเคลม หรือ ส่งซ่อมผ่าน Plaza.co.th จะใช้เวลามากกว่าการติดต่อศูนย์บริการโดยตรง และจะมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการซึ่ง เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ทราบเป็นกรณีไป รวมทั้งระยะเวลาในการส่งซ่อมจะขึ้นอยู่กับการดำเนินงานของศูนย์บริการของ บริษัทผู้ผลิต ซึ่งท่านจำเป็นต้องนำสินค้า บรรจุภัณฑ์ อุปกรณ์ครบชุด พร้อมใบเสร็จรับเงินและใบรับประกันสินค้า มาที่สำนักงานของ Plaza.co.th